O projektu

Projekt Letná Belveder tvoří jedno ucelené území s veškerou občanskou vybaveností, kde celek je tvořen samostatnými rezidenčními domy, kdy první etepa (40 bytů) výstavby bude ukončena v průběhu roku 2015 a bude následovat dostavba celého území.

V první etapě bude vystavěno celkem 40 bytů o dispozicích 1+kk (31,5m2), 2+kk (60m2), 3+kk s balkónem (70m2 + 3,4m2) a 3+kk s terasou (83 m2 + 11,4m2), přičemž v samostatném rezidenčním domě se bude nacházet celkem 8 bytů.

Byty jsou nabízeny s možností variabilního řešení prostoru. Součástí každého bytu je samostatná uzamykatelná sklepní kój v suterénu domu. Možnost parkovacího stání v suterénu domu, možnost venkovního parkovacího stání. Výborná dostupnost. Součástí celku bude dětské hřiště, privátní školka, welness a další služby. Projekt je zaměřen na bezpečnost dětí a jejich volný čas a ochranu majetku.

Proč Prosetický svah - Letná Belveder

Řešené území Prosetického svahu představuje pro město Teplice a jeho region velmi cenou volnou plochu, která je určená pro rozvoj kvalitního bydlení.

V minulosti, díky nesporným geografickým a sídelním kvalitám, byla sem směrována výstavba různých funkcí a také různých forem, které ve městě chyběly nebo byly potřeba.

Již územní plán sídelního útvaru Teplice z 80. let vymezil plochy Prosetického svahu pro výstavbu náhradní vyšší občanské vybavenosti (školské areály – např. průmyslové školy, zdravotní škola, internát atd.) V jiné alternativě byla zde řešena zdravotnická zařízení nebo také lázeňský komplex – v souvislosti s nadějnými termálními vrty v Proseticích. V devadesátých letech však byla část území připravována pro soustředěnou výstavbu RD. V roce 1993 byla zahájena technická příprava – výstavba inženýrských sítí pro severní části ploch svahu. Po privatizaci zemědělských pozemků - ZPF byl postupně záměr rozšířen na celé území lokality.

Z historického odkazu je velmi zajímavý regulační plán pro výstavbu bytů – bydlení, který je podepsán významným rakouským urbanistou Camillo Sittem, působícím ve Vídni a také v Čechách, v tehdejším Rakousko – Uhersku.

Následující reprodukce situace regulačního plánu z Bildarchivu Foto Marburg, dokumentuje návrh zástavby Prosetického svahu z roku 1900. C. Sitte se podle jiných podkladů zřejmě podílel i na některých dalších návrzích zástavby rozvíjejících se lokalit ve městě Teplice. Principy zakládání nových částí měst, které ve svých knihách popisuje, jsou dosud patrné na některých teplických lokalitách, stavěných kolem roku 1900 (např. Lipová – Čelakovského, Potěminova – J. K. Tyla – K. Čapka, E. Krásnohorské apod.)

Zdůvodnění výběru staveniště

Lokalita leží v pěší a v dopravně dobře přístupné části města. V docházkových vzdálenostech je dosažitelná základní i vyšší občanská vybavenost. Dopravní napojení na základní i vyšší dopravní systémy je optimální. Území naopak není zatížené dopravním hlukem ani prašnými a plynnými zplodinami z automobilové dopravy.


Letná-Belveder vzniká jako nová teplická čtvrť v atraktivní lokalitě. Struktura výstavby a kontext vzhledem k Teplicím zaručuje, že se z Letné-Belvederu stane dobrá adresa s velkým potenciálem růstu.

Pro bydlení jsou zde optimální podmínky, které vyplývají z terénní konfigurace, z expozice svahu a rovněž z vyvíjející se urbanistické struktury novostaveb. Prosetický svah je lemován plochami zeleně, parku, příměstské zeleně i jedinečným krajinným rámcem s kulisou tvarů Českého středohoří.

Nově vzniklé prostředí Letné-Belvederu bude formativně působit na jeho obyvatele. Dá se tak přepokládat vznik fungující sousedské komunity, tedy prvku, jehož se ve sterilních prostředích satelitních městeček dosahuje jen těžko. Kombinace všech těchto aspektů značí vyhlídky na to, aby se tato nově vznikající lokalita stala populární rezidenční čtvrtí v níž její obyvatele baví bydlet.

Galerie města

Srpen 2017
Vizualizace domů typu I
Vizualizace domů typu II
Vizualizace domů typu III
Celkový pohled
Vizualizace interiérů
Duben 2015
Květen 2015
Červen 2015
Srpen 2015 - vybavení bytů

Letná Belveder - Žijte v pohodlí a kráse © 2024 Letná Belveder

Investor, prodejce T-Stav group

+420 775 214 905

Kontaktní formulář

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat. Budeme Vás obratem kontaktovat.
Nebo nám můžete ihned zavolat:

+420 775 214 905