Historie města Teplice

Dle legendy spadají počátky historie Teplic do roku 762. První písemné záznamy však datují založení benediktinského kláštera při horkých léčivých pramenech do 12. století. Pozdější archeologické průzkumy na základě nálezu keltských a římských mincí ukázaly, že Teplice jsou významným lázeňským místem již od starověku a jsou tak patrně nejstaršími lázněmi v Čechách.

Teplice: Benešovo náměstí

Benešovo náměstí

Teplice prošly v době středověku dynamickým rozvojem, jenž byl však narušen husitskými válkami v 15. století, jež vedly k zániku kláštera. Na konci 15. století je pak na Doubravské hoře, jakožto dominantě nejbližšího okolí Teplic, vystavěn hrad Doubravka, jenž je dnes atraktivním turistickým cílem. Po třicetileté válce jsou Teplice na pokraji rozpadu, neboť většina obyvatel uprchla a téměř všechny domy byly zničeny. Do tohoto období spadá příchod většiny německého obyvatelstva, které doplnilo (doposud převážně českou) vylidněnou oblast Teplic. Po celou dobu je v Teplicích lázeňství všudypřítomné.

Car Petr Veliký

Ruský car Petr Veliký

V roce 1712 navštívil Teplice ruský car Petr Veliký a byl pobytem v nich okouzlen. Katalyzátorem k dalšímu rozvoji je ale až požár v roce 1793, kdy většina domů ve městě vyhořela. Vzhledem k vzrůstajícímu věhlasu lázeňství v tehdejší době však byla zástavba obnovena v honosném klasicistním stylu, který je pro Teplice příznačný.

Zlatým věkem Teplic, během nějž byly Teplice známé jako Malá Paříž, je 19. století. V roce 1813 se nedaleko Teplic odehrála významná bitva napoleonských válek – bitva u Chlumce. Teplice v ní hrály klíčovou roli a právě zde se sešel ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský král Friedrich Vilém III., aby určili další postup proti Napoleonovi.

Během 19. století Teplice navštívilo mnoho předních evropských osobností. Mezi nimi například Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Frederyk Chopin, Ferenc Liszt, Caspar David Friedrich, švédský král Gustav IV. a další umělci, spisovatelé, malíři a monarchové.

Navštěvy předních evropských osobností

Ludwig
van Beethoven

Richard
Wagner

Frederyk
Chopin

Ferenc
Liszt

Caspar
David Friedrich

V druhé polovině 19. století se na Teplicku rozvíjí vedle lázeňství i průmysl a mnoho důležitých podniků a odvětví spadá právě do tohoto období (např. sklárna, výroba porcelánu v Dubí, těžba uhlí v okolí Teplic atd.).

Teplice: Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Po 2. světové válce došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a Teplice se stávají městem ryze českým.

Vzhled města se razantně proměňuje, vznikají nové bytové čtvrti a stará zástavba je nahrazována novou. Po roce 1989 se do té doby zanedbávané město zmáhá, dochází k obnově lázeňské a kulturní tradice. Díky tomu jsou dnes Teplice znovu nejvýstavnějším městem severních Čech.

Galerie města

Srpen 2017
Současné Teplice
Historické fotografie
Duben 2015
Květen 2015
Červen 2015
Srpen 2015 - vybavení bytů

Zajímavé odkazy

Letná Belveder - Žijte v pohodlí a kráse © 2024 Letná Belveder

Investor, prodejce T-Stav group

+420 775 214 905

Kontaktní formulář

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat. Budeme Vás obratem kontaktovat.
Nebo nám můžete ihned zavolat:

+420 775 214 905